Kinderteller Ø ~ 17cm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 17cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 17cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 17cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 16 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 16 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 16 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 16 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kinderteller Ø ~ 16 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Geburtenteller Ø ~ 25 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Hochzeitsteller Ø ~ 25 - 35 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Röstiteller Ø ~ 20 - 35 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Röstiteller Ø ~ 20 - 35 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Butterplättli  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Butterplättli    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krüge klein "Cremier"    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse Höhe ~ 8,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse Höhe ~ 8,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse Höhe ~ 8,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse Höhe ~ 8,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse Höhe ~ 8,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse Höhe ~ 10,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse  Höhe ~ 10,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Tasse  Höhe ~ 10,5 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Kinderbecher    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Schüssel diverse Grössen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Schüssel  diverse Grössen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Chacheli    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Chacheli    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Chacheli    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Hochzeitsteller Ø ~ 25 - 35 cm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Chacheli    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Krüge klein "Cremier"    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Krug 0,25 - 2,5 l    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Krug 0,25 - 2,5 l